173 Авіоніка  /  Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 301
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Кулік Анатолій Степанович
Інформація про освітню програму

Чого ми вчимо і на якому обладнанні?

У лабораторії Авіоніки (базової за цією спеціальністю) студенти можуть самі виготовити і випробувати модель безпілотного літального апарату, а також провести дослідження на унікальному обладнанні.

Бакалавр може займати посаду: розробник програмного забезпечення систем управління, розробник апаратури комп'ютерних управляючих комплексів, інженер-схемотехник з управління та обслуговування комп'ютеризованих систем управління.

У магістратурі удосконалюються навички проектування і реалізації систем управління пілотованими і безпілотними рухомими об'єктами, програмування мікроконтролерних пристроїв з метою автоматизації процесів управління, а також за допомогою прикладних програм і моделювання досліджуються спроектовані системи.

Випускник отримує кваліфікацію інженера-дослідника по навігації і системам управління.

1 семестр

2 семестр

3 семестр