172 Телекомунікації та радіотехніка  /  Технології та засоби телекомунікацій
Форма навчання Денна
Призначення ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
Тривалість 3 роки
Кафедра 504
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Сумма
17000 17000 17000 51000
Гарант освітньої програми: Лукін Володимир Васильович
Інформація про освітню програму

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр