172 Телекомунікації та радіотехніка  /  Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 501
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Павліков Володимир Володимирович
Інформація про освітню програму

Ми готуємо спеціалістів з радіоелектроніки, які не тільки добре розуміють принципи побудови сучасних пристроїв, систем та комплексів різного цільового призначення, але здатні самостійно розроблювати облік перспективних зразків радіоелектроніки. Наші випускники − це конструктори, які затребувані на підприємствах України і за кордоном. Особливу увагу привертають сучасні можливості для наших випускників, пов'язані з участю у інноваційних проектах Європи, зокрема, програмі Horizon-2020.

Наша спеціальність - найближча до інноваційної діяльності, так як навчає правильно формулювати задачі, спрямовані на вирішення потреб різних сфер діяльності людини, знаходити оптимальні рішення цих задач у вигляді алгоритмів обробки сигналів та реалізовувати їх на сучасній елементній базі (аналоговій та цифровій з використанням сучасних мов програмування).

Загалом можна стверджувати, що Ви зможете не тільки працювати на корпорації, але й створювати самостійні бізнес-структури та керувати роботою інженерів різного фахового спрямування.

Вочевидь, що сучасні виклики вимагають у наших випускників розуміння не лише радіоелектроніки, але й грамотного використання сучасних систем автоматизованого проектування (Simulink, SystemVue,…), які значно заощаджують кошти на виконання різноманітних робіт, а також розумітися на мовах програмування (С, С++, Matlab,Octave, Phyton, РНР,…), без знання яких неможливо створювати ефективні алгоритми обробки сигналів у цифровому вигляді. Саме такий набір знань робить Вас конкурентоздатними на сучасному ринку праці не тільки України, але й Європи та США.

1 семестр

2 семестр

3 семестр