172 Телекомунікації та радіотехніка  /  Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Форма навчання Денна
Призначення ОП бакалавра (випускники шкіл)
Тривалість 3р 10міс
Кафедра 501
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Четвертий рік Сумма
17000 17000 17000 17000 68000
Гарант освітньої програми: Павліков Володимир Володимирович
Інформація про освітню програму

Ми готуємо спеціалістів з радіоелектроніки, які не тільки добре розуміють принципи побудови сучасних пристроїв, систем та комплексів різного цільового призначення, але здатні самостійно розроблювати облік перспективних зразків радіоелектроніки. Наші випускники − це конструктори, які затребувані на підприємствах України і за кордоном. Особливу увагу привертають сучасні можливості для наших випускників, пов'язані з участю у інноваційних проектах Європи, зокрема, програмі Horizon-2020.

Наша спеціальність - найближча до інноваційної діяльності, так як навчає правильно формулювати задачі, спрямовані на вирішення потреб різних сфер діяльності людини, знаходити оптимальні рішення цих задач у вигляді алгоритмів обробки сигналів та реалізовувати їх на сучасній елементній базі (аналоговій та цифровій з використанням сучасних мов програмування).

Загалом можна стверджувати, що Ви зможете не тільки працювати на корпорації, але й створювати самостійні бізнес-структури та керувати роботою інженерів різного фахового спрямування.

Вочевидь, що сучасні виклики вимагають у наших випускників розуміння не лише радіоелектроніки, але й грамотного використання сучасних систем автоматизованого проектування (Simulink, SystemVue,…), які значно заощаджують кошти на виконання різноманітних робіт, а також розумітися на мовах програмування (С, С++, Matlab,Octave, Phyton, РНР,…), без знання яких неможливо створювати ефективні алгоритми обробки сигналів у цифровому вигляді. Саме такий набір знань робить Вас конкурентоздатними на сучасному ринку праці не тільки України, але й Європи та США.

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр