172 Телекомунікації та радіотехніка  /  Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 502
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Волосюк Валерій Костянтинович
Інформація про освітню програму

У процесі навчання за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» студенти набувають компетентності з впровадження та застосування основ радіотехніки та інформаційних технологій в галузі телекомунікацій, що сприяє соціальній стійкості та мобільності випускника на ринку праці. Зміст освітньої програми відповідає потребам сучасного ринку інженерних кадрів для високотехнологічних та наукоємних виробництв України, Європи та США. Освітня програма включає великий обсяг дисциплін вільного вибору студента, які дозволяють йому розширити свої компетенції, знання та навички у галузі сучасної радіоелектроніки, а саме з мобільних телекомунікацій та систем цифрового телебачення, супутникової радіонавігації, дистанційного зондування Землі, цифрової обробки сигналів, процесів та зображень, авіоніки сучасних комп'ютеризованих авіаційних комплексів. Успішне навчання за освітньою програмою дозволяє знайти високоінтелектуальну роботу як в Україні, так і за кордоном.

1 семестр

2 семестр

3 семестр