172 Телекомунікації та радіотехніка  /  Інформаційні мережі зв'язку
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 504
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Тоцький Олександр Володимирович
Інформація про освітню програму

Головне досягнення людства - це створення можливості отримання інформації та обміну інформацією в будь-який час доби і в будь-якій точці земної кулі, завдяки створенню високорозвиненої інфраструктури телекомунікаційних систем і мереж зв'язку, що представляють собою найвищу інтеграцію телефонних і телеграфних ліній зв'язку, мобільного радіозв'язку, супутникового радіозв'язку, комп'ютерних технологій, комп'ютерних мереж і систем, включаючи глобальну мережу INTERNET.

Інформаційні мережі зв'язку - це просторово-розподілені системи масового обслуговування, які дозволяють передавати, накопичувати і розподіляти інформаційні дані, тексти, зображення, передавати аудіо і мультимедійну інформацію, здійснювати передачу стереофонических програм, забезпечувати доставку електронної пошти, надавати послуги Internet.

Інформаційні мережі зв'язку можуть бути локальними, які охоплюють обмежену територію, корпоративними, що представляють собою сукупність пов'язаних між собою локальних мереж, територіальними, які охоплюють значну географічний простір, і глобальними - охоплюють весь світовий простір.

Зрозуміло, що, якщо для побудови локальних і корпоративних мереж можуть бути використані тільки провідні канали зв'язку, в тому числі і високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв'язку, або бездротові, наприклад, використовують технології радіо Ethernet, то створення глобальних мереж вже неможливо без широкої інтеграції як дротових, так і бездротових каналів, включаючи супутникові канали та мережі зв'язку.

Ця спеціальність - це фундаментальна підготовка в області проектування мереж для передачі великих потоків інформації і з великою швидкістю, рішення задач маршрутизації цих потоків, забезпечення високої якості передачі інформаційних даних, управління і синхронізації мережі в цілому і кожного її ланки зокрема, використання цифрових систем і інтелектуальних комп'ютерних технологій.

Крім фундаментальної общетеоретической підготовки студенти отримують професійну підготовку за цілою низкою дисциплін, серед яких центральне місце займають основи теорії радіоелектроніки та теорія зв'язку, аналогові і цифрові системи і пристрої передачі інформації по каналах зв'язку, телекомунікаційні мережі та їх обладнання, програмування і мікропроцесорна техніка, методи цифрової обробки сигналів і сучасні комп'ютерні технології.

В основу інженерної підготовки покладено вивчення принципів побудови і проектування систем супутникового і наземного радіозв'язку, стільникових і транкінгових систем мобільного зв'язку, супутникових і наземних систем радіомовлення і телебачення, телеметричних систем передачі даних, а також глобальних і локальних інтегрованих мереж, таких, як INTERNET і ETHERNET .

Випускник може працювати на підприємствах, пов'язаних з випуском та експлуатацією телекомунікаційних мереж і систем на різних інженерних посадах.

1 семестр

2 семестр

3 семестр