163 Біомедична інженерія  /  Біомедична інженерія
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
Тривалість 2 роки 10 місяців
Кафедра 502
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Сумма
17850 17850 17850 53550
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Сумма
11400 11400 11400 34200
Гарант освітньої програми: Трунова Анна Іванівна
Інформація про освітню програму

Біомедична інженерія це застосування технічних підходів в медичній галузі з метою поліпшення якості життя людей. У процесі навчання за спеціальністю «Біомедична інженерія» студенти набувають компетентності з розробки, виробництва, експлуатації, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації біотехнічної та медичної апаратури, а також відповідного програмного забезпечення, оцінки відповідності стандартам біозахисту та біобезпеки медичної техніки, штучних органів. Студенти вивчають дисципліни, які надають глибокі знання про сучасні біомедичні апарати та системи діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини. Отримані ґрунтовні знання відкривають для майбутніх фахівців багато професійних можливостей та дозволяють випускнику легко знайти себе на вітчизняному та закордонному ринку праці.

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр