152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  /  Якість, стандартизація та сертифікація
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
Тривалість 2 роки 10 місяців
Кафедра 303
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Сумма
17850 17850 17850 53550
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Сумма
11400 11400 11400 34200
Гарант освітньої програми: Потильчак Олексій Петрович
Інформація про освітню програму

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр