152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  /  Якість, стандартизація та сертифікація
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 303
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Потильчак Олексій Петрович
Інформація про освітню програму

1 семестр

2 семестр

3 семестр