152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  /  Якість, стандартизація та сертифікація
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 303
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Потильчак Олексій Петрович
Інформація про освітню програму

1 семестр

2 семестр

3 семестр