152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  /  Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 303
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Заболотний Олександр Віталійович
Інформація про освітню програму

1 семестр

2 семестр

3 семестр