152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  /  Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП бакалавра (випускники шкіл)
Тривалість 3 роки 10 місяців
Кафедра 303
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Четвертий рік Сумма
17850 17850 17850 17850 71400
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Четвертий рік Сумма
11400 11400 11400 11400 45600
Гарант освітньої програми: Заболотний Олександр Віталійович
Інформація про освітню програму

1 семестр

2 семестр

7 семестр

8 семестр