151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  /  Комп'ютерні системи технічного зору
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 301
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Краснов Леонід Олександрович
Інформація про освітню програму

Сфера застосування знань та вмінь:

Чого ми вчимо і на чому:

Для студентів підготовлені лабораторії, оснащені комп'ютерною технікою, обладнанням для розробки власних проектів

Випускник може працювати в області проектування, виробництва і експлуатації:

1 семестр

2 семестр

3 семестр