151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  /  Інженерія мобільних додатків
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 301
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Гавриленко Олена Володимирівна
Інформація про освітню програму

Сфера використання:

Чому ми вчимо і на чому:

У розпорядженні студентів лабораторії "Датчиків і вимірювальних пристроїв", "Цифрових керуючих комплексів", "Навігації транспортних засобів"

Студент отримує навички: математичного та комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів різної природи; дослідження систем управління; розробки апаратних і програмних засобів керуючих комп'ютерних пристроїв; практичного виготовлення та впровадження систем управління для технічних об'єктів і процесів.

1 семестр

2 семестр

3 семестр