151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  /  Інженерія мобільних додатків
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 301
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Гавриленко Олена Володимирівна
Інформація про освітню програму

Сфера використання:

Чому ми вчимо і на чому:

У розпорядженні студентів лабораторії "Датчиків і вимірювальних пристроїв", "Цифрових керуючих комплексів", "Навігації транспортних засобів"

Студент отримує навички: математичного та комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів різної природи; дослідження систем управління; розробки апаратних і програмних засобів керуючих комп'ютерних пристроїв; практичного виготовлення та впровадження систем управління для технічних об'єктів і процесів.

1 семестр

2 семестр

3 семестр