144 Теплоенергетика  /  Енергетичний менеджмент
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 205
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Горбенко Геннадій Олександрович
Інформація про освітню програму

Сьогодні одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки України енергоефективність - зниження споживання енергоресурсів підприємствами і населенням країни. У першу чергу це пов'язано з необхідністю зниження навантаження на навколишнє середовище в частині споживання енергоресурсів та пов'язаних із споживанням утворенням відходів, викидів, скидів, а також з зростаючими вимогами до енергетичної ефективності у всьому світі.

Енергетичний менеджмент або Енергоменеджмент - це система управління, що забезпечує раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів. Завдяки енергоменеджменту можна без великих фінансових витрат досягти істотної економії енергії.

Спеціаліст з енергоменеджменту здатний:

З урахуванням серйозного відставання України в області технологій енергозбереження та зростання цін на енергоносії, область діяльності фахівця з енергоменеджменту практично необмежена - він затребуваний як на промислових предпріяніях, так і невеликими компаніями, що спеціалізуються на зниженні енергоспоживання житлових будівель.

1 семестр

2 семестр

3 семестр