141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  /  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 402
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Губін Сергій Вікторович
Інформація про освітню програму

Україна закуповує за кордоном понад половину енергоносіїв (газ, нафта, вугілля). Разом з тим, на території нашої держави є нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: енергія Сонця і вітру, геотермальна і гідравлічна енергія, біоенергія, метан вугільних шахт, воднева енергія і горючі сланці. Ця екологічно чиста енергія та перетворювачі енергії в найближчому майбутньому стануть одним з головних джерел задоволення енергетичних потреб людства. За прогнозами ООН частка поновлюваних і нетрадиційних джерел енергії в загальному енергобалансі у 2050 році може перевищити 50 %, причому близько половини цієї кількості буде давати вітроенергетика, а другу половину в теплопостачанні - геліоенергетика. Тому це реальна основа для вирішення енергетичної проблеми України. Саме тому Україна потребує фахівців з нетрадиційних джерел енергії.

Базова підготовка у спеціалізації:

Студенти вивчають:

Студенти на практиці беруть участь у створенні та експлуатації енергоустановок, що використовують відновлювані джерела енергії, вітрові турбіни, вітроагрегати, теплові та сонячні установки. Вони опановують методи математичного та фізичного моделювання, теорію і розрахунок інформаційно-керуючих систем і комплексів, їх оптимізацію з використання комп'ютерних технологій, проводять випробування енергоустановок, їх обслуговування.

У розпорядженні студентів на кафедрі є мультимедійні класи, методичні кабінети, оснащені сучасними комп'ютерами, навчальні лабораторії з необхідним технічним та програмним забезпеченням.

Бакалаври та магістри, які отримали диплом за освітньою програмою - Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, мають право працювати в КБ, науково-дослідних інститутах, викладачами в коледжах, інститутах та університетах, вступають до аспірантури Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "ХАІ".

Понад 20 організацій Києва, Харкова та інших міст України надсилають заявки та чекають на фахівців з нетрадиційної енергетики.

1 семестр

2 семестр

3 семестр