141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  /  Енергетичний менеджмент та енергоефективність
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 402
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Шепетов Юрій Олексійович
Інформація про освітню програму

Сьогодні енергетика охоплює всі сфери науково-практичної діяльності людства. Рівень сучасних енергетичних систем вимагає висококваліфікованих кадрів з енергетичного менеджменту, які глибоко володіють не тільки навичками розробки, атестації та експлуатації таких систем, а й інформаційними технологіями створення нового бізнесу та управління інвестиційними програмами у сфері енергетики та інших сферах господарювання.

Глобальною метою роботи цих фахівців є реінженірінг бізнес-процесів, підняття корпоративних стандартів та нормативного регулювання підприємницької діяльності в галузі енергетики на новий рівень. Особливе значення ця проблема має для організацій і підприємств енергетичної сфери.

Фахівці з енергетичного менеджменту набувають певні права та зобов'язання щодо підвищення ефективності управління економікою, виробництвом та споживання електроенергії. У цих умовах роль енергоменеджера полягає в системному аналізі, конфігураційному менеджменті енергоспоживання, удосконаленні виробничих процесів, управлінні субпідряду, вимірюванні виробничих показників, контролі та оцінці ефективності енергозбереження, пошуку та аналізі інформації з енергоефективності, розробці перспективних планів розвитку енергопостачання споживачів і поточних планів профілактичних заходів. для вирішення таких проблем потрібні фахівці з енергетичного менеджменту, а їх володіння навичками розробника енергетичних установок з відновлюваними джерелами енергії надає істотних переваг у культурі енергоспоживання.

Базова підготовка енергоменеджера в спеціалізації:

Студенти вивчають:

Фахівці з енергетичного менеджменту знаходять роботу в провідних енергетичних компаніях, лідируючих підприємствах і корпораціях, технологічних і науково-дослідних центрах, передбачена аспірантура.

Попит на фахівців з енергоменеджменту відкриває блискучі професійні перспективи.

1 семестр

2 семестр

3 семестр