134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  /  Проектування та виробництво композитних конструкцій
Форма навчання Денна
Призначення ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
Тривалість 2р 10міс
Кафедра 403
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Сумма
17000 17000 17000 51000
Гарант освітньої програми: Шевцова Марина Анатоліївна
Інформація про освітню програму

Композиційні матеріали це матеріали які в майбутньому займуть найбільший обсяг застосування - авіаційні і ракетні конструкції, спортивний і медичний інвентар, транспорт і будівництво.

Предмет нашого навчання - проектування, розрахунок на міцність, виготовлення та випробування типових елементів конструкції - структури композиційних матеріалів, стрижнів, оболонок, балок, панелей обшивки і з'єднань деталей з композиційних матеріалів з застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Навчання проводитиметься на основі постійного впровадження в навчальний процес новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, із залученням студентів до виконання бюджетних, госпдоговірних і контрактних науково-дослідних робіт. Щорічно, починаючи з третього курсу - 4-8 студентів переводяться на навчання за індивідуальним графіком із залученням до виконання посильних наукових робіт під керівництвом провідних вчених кафедри.

Значний інтерес до випускників виявляють керівники як державних, так і приватних підприємств з виробництва літаків, суден, медичного обладнання та спортінвентарю, багато закордонних фірм і їх філії в Україні.

Під час навчання ви пройдете шість ступенів досконалості:

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр