134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  /  Випробування та сертифікація літальних апаратів
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 102
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Сікульський Валерій Терентійович
Інформація про освітню програму

Комерційна експлуатація виробів авіаційної техніки, зокрема літаків і вертольотів, можлива тільки при наявності державного сертифікату льотної придатності. Процедура сертифікації передбачає встановлення відповідності виробу вимогам норм льотної придатності. Доказ такого відповідності проводять шляхом розрахунків, наземних міцності і льотних випробувань. Особливо актуальна задача сертифікації для розробляються і виробляються на Україні легких літаків і вертольотів.

Теоретичними методами визначають навантаження на виріб і всі його агрегати для найбільш важких випадків, можливих в експлуатації. Розрахунки напруженого стану конструкції проводять з використанням програмних комплексів, перш за все: Patran / Nastran, Ansys. За знайденими навантажень складають програми міцності статичних випробувань. Основою для формування програми ресурсних випробувань служать профілі типового польоту. Повинні бути передбачені наземні динамічні і льотні випробування. За результатами випробувань формують висновок про відповідність виробу вимогам норм льотної придатності і, в разі потреби, експертні рекомендації по доопрацюванням конструкції.

Вивчення комплексу зазначених завдань є предметом навчання студентів в рамках цієї спеціальності. Кандидати для вступу на спеціальність повинні мати навички роботи з програмними комплексами проектування і розрахунків на міцність, володіти знаннями дисциплін міцністного циклу, конструкції, аеродинаміки і динаміки польоту.

Випускники можуть знайти роботу в організаціях, що займаються проектуванням і виробництвом авіаційної техніки. Вони затребувані на Харківському державному виробничому підприємстві («ХАЗ»), державне підприємство «Антонов» (м. Київ), АТ «Мотор-Січ» (м. Запоріжжя), ТОВ «Прогресстех» (м. Москва), «Укр-Прогресстех »(м. Київ, м. Харків), а також на малих підприємствах, що займаються розробкою, виробництвом і сертифікацією легких літаків і вертольотів.

1 семестр

2 семестр

3 семестр