134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  /  Аеродинаміка літальних апаратів
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 101
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Єрьоменко Сергій Михайлович
Інформація про освітню програму

Навчання на цій спеціальності дає молодому фахівцеві або магістру необхідний і достатній комплекс фундаментальних знань, умінь та уявлень, здатних забезпечити початок самостійної трудової діяльності як на підприємствах і в організаціях аерокосмічної галузі, так і загального машинобудування та народного господарства в цілому.

Кваліфікація професорсько-викладацького складу дозволяє готувати затребуваних і конкурентоспроможних фахівців у наступних областях:

Особливий акцент необхідно зробити на не менш важливу галузь знань - аеродинаміку навколишнього середовища. У наш час підсилюючого антропогенного впливу на навколишнє середовище все більшого значення набувають методи розрахунку та прогнозування стану атмосфери, впливу природних явищ на біосферу і результатів взаємодії природних явищ і технологічної діяльності людини. Цей комплекс знань, заснований на механіці рідини та газу, затребуваний фахівцями різних областей, включаючи авіабудівників, гідробудівників, екологів, біологів, метеорологів, архітекторів і т.д.

1 семестр

2 семестр

3 семестр