134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  /  Технології виробництва та ремонту літальних апаратів
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 104
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Бичков Ігор Валерійович
Інформація про освітню програму

Сучасні літаки і вертольоти насичені різним обладнанням, приладами та механізмами.

Деталі літака і вертольота виготовляють з алюмінієвих і магнієвих сплавів, високоміцних легованих сталей і титанових сплавів, композиційних матеріалів, гуми, пластмас.

Багато з цих матеріалів важко піддаються обробці звичайними методами. Для виготовлення деталей з таких матеріалів розробляють нові наукомісткі технологічні процеси.

Більшість деталей літака мають складні форми, значні габаритні розміри, володіють малою жорсткістю.

Для отримання точних розмірів в процесі складання з них вузлів, відсіків і агрегатів застосовують численні складальні, монтажні і контрольні пристосування і стапеля.

До особливостей складальних процесів відноситься також застосування в планері великого числа різноманітних по конструкції нероз'ємних з'єднань. Для виконання таких сполук використовують спеціалізоване обладнання групової пресової клепки, машини контактного і дугового електрозварювання в середовищі захисних газів і в вакуумі. За спеціальними технологіями виготовляють надлегкі стільникові конструкції, панелі і відсіки з композиційних матеріалів, лопаті несучих і рульових гвинтів вертольотів.

Наявність різноманітних бортових систем - електричних, пневматичних, гідравлічних і жорсткі вимоги до їх безвідмовного функціонування визначають великий обсяг монтажно-регулювальних і контрольно-випробувальних процесів.

В сучасному авіабудуванні все ширше впроваджують інтегровані комп'ютерні технології CAD / CAM / CAE, обладнання з ЧПУ.

Всі ці особливості авіабудування знаходять своє відображення в навчальних дисциплінах і оснащенні лабораторної бази кафедри.

Студенти п'ятого курсу навчаються на серійних авіаційних підприємствах у Харкові (ХДАВП) та Києві (ДП КиАЗ "Авіант"), заняття на яких проводять провідні фахівці галузі.

Кафедра успішно впроваджує в навчальний процес наукові розробки в області нових наукоємних технологій. Результати наукових досліджень реалізуються у виробництві, увійшли складовою частиною в міжнародні контракти з UNAM, Магдебурзьким авіаційним університетом, фірмою "Volkswagen".

1 семестр

2 семестр

3 семестр