134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  /  Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 204
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Долматов Анатолій Іванович
Інформація про освітню програму

Двигуни - це об'єкти машинобудування, які відображають найвищі досягнення в області розроблення новітніх технологій. Авіаційні газотурбінні двигуни вважаються найбільш технологічно складним механізмом, який створила людина, тому наші випускники - це інженери-технологи та інженери-конструктори найвищого класу! Наші дипломи авіаційного інженера-технолога та інженера-конструктора - є відмінною рекомендацією для роботи на будь якому машинобудівному підприємстві як в Україні, так і за кордоном.

Ви отримаєте знання і вміння в галузі комп'ютерних технологій машинобудування (CAD/CAM/CAE/PDM/ERP систем) і набудете навичок застосування цих модулів при автоматизованому проектуванні процесів оброблення на верстатах з ЧПК. Опануєте керуючі програми для обладнання з ЧПК і високошвидкісних обробних центрів із мехатронними модулями й інтелектуальними ЧПК. Освоїте ряд фундаментальних, загально інженерних і спеціальних дисциплін, опануєте комп'ютерне проектування авіаційних газотурбінних і поршневих двигунів, енергоустановок і агрегатів, а також системи комп'ютерної діагностики і керування двигунами. Навчальний процес і самостійна робота студентів на кафедрі проходить в спеціалізованих лабораторіях і класах. Серед них унікальні класи, де зібрано препаровані зразки всіх поколінь газотурбінних двигунів; лабораторія вібродіагностики деталей ГТД; лабораторія механічної обробки з сучасним верстатом з ЧПК; лабораторія складання авіаційних двигунів та інші.

Факультет забезпечує можливість одержання першої роботи на машинобудівних підприємствах, з якими встановлено міцні зв'язки: ВАТ «Мотор-Січ», ЗМКБ «Прогрес», ДП ХМЗ «ФЕД», Вовчанський агрегатний завод, ЗМТ ім. Малишева, Волочиський машинобудівний завод, Airbus S.A.S., Rolls-Royce Group plc, дочірніх компаніях корпорації Boeing і багатьох інших з ближнього і далекого зарубіжжя.

Вже зараз наші випускники займають на цих підприємствах керівні посади. Для наших студентів також відкрито програми обміну з можливістю отримання дипломів провідних університетів ЄС і Китаю.

1 семестр

2 семестр

3 семестр