134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  /  Супутники, двигуни та енергетичні установки
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 402
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Безручко Костянтин Васильович
Інформація про освітню програму

Починаючи з другої половини XX століття ракетно-космічне двигунобудування є однією з найбільш передових галузей виробництва в усьому світі. Сучасні ракетні двигуни та енергетичні установки є єдиним доступним для людини засобом проникнення в космос. Невід'ємним елементом будь-якого космічного апарату є енергетична установка, що включає в себе бортові системи і прострої, що забезпечують вироблення, перетворення, накопичення і розподіл електроенергії для функціонування всіх систем на борту літального апарату.

Базова підготовка з розширеним знанням англійської мови у спеціалізації:

Студенти вивчають:

Курсові і дипломні проекти студенти виконують з використанням 3D-моделювання, досконало опановують програмним забезпеченням.

Для виконання науково-дослідницьких робіт, що відповідають навчальній спеціальності, при кафедрі функціонує Міжгалузевий науково-технічний центр космічної енергетики і двигунів.

В розпорядженні студентів на кафедрі є сучасний лінгафонний кабінет, відеоклас, методичні кабінети, оснащені сучасними комп'ютерами.

Знання комп'ютерних технологій проектування, доповнене глибокими знаннями про об'єкт проектування, дозволяє фахівцям бути затребуваними в будь-якому конструкторському бюро, НДІ, промислових підприємствах.

Міжнародне співробітництво між вченими, інженерами різних країн неможливе без знання іноземних мов, що особливо характерне для ракетно-космічної галузі, яка набуває все більш міжнародний характер. Вирішити ці проблеми можливо, навчаючись за спеціалізацією "Науково-технічний переклад".

Іноземна мова вивчається протягом всього терміну навчання з використанням сучасних методик та сучасного лінгвістичного обладнання.

Студенти, що успішно вчаться, можуть навчатися за індивідуальними планами під керівництвом провідних викладачів.

Студенти, що спеціалізуються за науково-технічним перекладом, можуть вчитися за кордоном. Університет має договори про обмін студентами з Великобританією, США, Німеччиною, Японією, Італією. Кафедра веде міжнародні проекти ТЕМПУС-ТАСИС, Erasmus-Мундус.

Рівень підготовки наших випускників дозволяє їм успішно працювати в будь-якій області промислового виробництва і у сфері малого бізнесу.

Профільні місця розподілу випускників:

1 семестр

2 семестр

3 семестр