134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  /  Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 204
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Долматов Анатолій Іванович
Інформація про освітню програму

Двигуни - це об'єкти машинобудування, які відображають найвищі досягнення в області розроблення новітніх технологій. Авіаційні газотурбінні двигуни вважаються найбільш технологічно складним механізмом, який створила людина, тому наші випускники - це інженери-технологи та інженери-конструктори найвищого класу! Наші дипломи авіаційного інженера-технолога та інженера-конструктора - є відмінною рекомендацією для роботи на будь якому машинобудівному підприємстві як в Україні, так і за кордоном.

Ви отримаєте знання і вміння в галузі комп'ютерних технологій машинобудування (CAD/CAM/CAE/PDM/ERP систем) і набудете навичок застосування цих модулів при автоматизованому проектуванні процесів оброблення на верстатах з ЧПК. Опануєте керуючі програми для обладнання з ЧПК і високошвидкісних обробних центрів із мехатронними модулями й інтелектуальними ЧПК. Освоїте ряд фундаментальних, загально інженерних і спеціальних дисциплін, опануєте комп'ютерне проектування авіаційних газотурбінних і поршневих двигунів, енергоустановок і агрегатів, а також системи комп'ютерної діагностики і керування двигунами. Навчальний процес і самостійна робота студентів на кафедрі проходить в спеціалізованих лабораторіях і класах. Серед них унікальні класи, де зібрано препаровані зразки всіх поколінь газотурбінних двигунів; лабораторія вібродіагностики деталей ГТД; лабораторія механічної обробки з сучасним верстатом з ЧПК; лабораторія складання авіаційних двигунів та інші.

Факультет забезпечує можливість одержання першої роботи на машинобудівних підприємствах, з якими встановлено міцні зв'язки: ВАТ «Мотор-Січ», ЗМКБ «Прогрес», ДП ХМЗ «ФЕД», Вовчанський агрегатний завод, ЗМТ ім. Малишева, Волочиський машинобудівний завод, Airbus S.A.S., Rolls-Royce Group plc, дочірніх компаніях корпорації Boeing і багатьох інших з ближнього і далекого зарубіжжя.

Вже зараз наші випускники займають на цих підприємствах керівні посади. Для наших студентів також відкрито програми обміну з можливістю отримання дипломів провідних університетів ЄС і Китаю.

1 семестр

2 семестр

3 семестр