134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  /  Ракетні та космічні комплекси
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 401
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Цирюк Олександр Анатолійович
Інформація про освітню програму

Ракетні та космічні комплекси - одна з найбільш затребуваних освітніх програм сьогоднішнього і завтрашнього дня.

Високий рівень теоретичної підготовки, глибокі і різнобічні знання і вміння є візитною карткою як ХАІ в цілому, так і випускаючої кафедри.

Фахівці кафедри навчають проектувати ракети і космічні апарати самого різного призначення. Дана спеціалізація формує з студента творця новітньої техніки, виявляє комплексний підхід до об'єкта, здатного по "цеглинці" зібрати (створити!) Апарат в цілому, вдихнути в нього життя, забезпечити його надійне функціонування в будь-яких умовах і гарантувати обороноздатність країни.

Протягом всього курсу навчання студенти вивчають: вищу математику, фізику, нарисну геометрію, теоретичну механіку, інформатику, математичне моделювання, спеціальні питання механіки і математики, інженерну та комп'ютерну графіку, механіку матеріалів і конструкцій, матеріалознавство, теорію машин і механізмів, електротехніку та електроніку, основи теорії управління, інформаційні технології проектування і виробництва, фізико-хімічні основи технологічних процесів, механіку і міцність літальних апаратів, технологію виробництва ракет і космічних апаратів, контроль якості виробів, економіку і менеджмент. Перелік дисциплін показує придатність магістрів працювати в будь-якій галузі.

Матеріальна база кафедри включає 2 навчальні лабораторії, 2 комп'ютерні класи, близько 150 зразків ракетно-космічної техніки.

Для успішних студентів практикується переведення на індивідуальний графік навчання під керівництвом провідних вчених і педагогів кафедри для поглибленого вивчення окремих наукових напрямків, в тому числі на замовлення провідних підприємств ракетно-космічної галузі України.

Для бакалаврів та магістрів, які добре володіють англійською або німецькою мовами, надається можливість стажування за кордоном. Університет має договори про обмін студентами з Великобританією, США, Францією, Японією, Італією, Чехією та ін.

1 семестр

2 семестр

3 семестр