133 Галузеве машинобудування  /  Комп'ютерний інжиніринг
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
Тривалість 2 роки 10 місяців
Кафедра 202
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Сумма
17850 17850 17850 53550
Гарант освітньої програми: Гнитько Олександр Миколайович
Інформація про освітню програму

Сучасні тенденції розвитку авіа-, ракето-, машинобудування визначають необхідність використання методів комп'ютерного моделювання та розрахунку. Праця сучасного інженера-конструктора без знань в галузі комп'ютерного проектування високотехнологічних систем є дуже ускладнена та нераціональна.

Тому вивчення сучасних програмних комплексів для проектування, моделювання та розрахунку на міцність є обов'язковим атрибутом успішного інженера.

Комп'ютерний інжиніринг - це розробка, виробництво і супровід виробів протягом усього життєвого циклу з використанням комп'ютерних технологій САD / САM / САE та PLM.

В процесі навчання студенти вивчають основи і отримують практичні навички роботи в сучасних системах САD / САM / САE та PLM (Solidworks, Компас, CATIA, Inventor та ін.).

Наші студенти мають високий рівень володіння комп'ютерною технікою в області проектування і дизайну конструкцій, а також моделювання технологічних процесів. Тому професіонали в галузі комп'ютерного інжинірингу є затребуваними на будь-якому сучасному, високотехнологічному, ефективному та провідному підприємстві України та світу. Поглиблене вивчення іноземної мови протягом навчання дає велику перевагу нашим випускникам для отримання достойної роботи.

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр