133 Галузеве машинобудування  /  Комп'ютерний інжиніринг
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП бакалавра (випускники шкіл)
Тривалість 3 роки 10 місяців
Кафедра 202
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Четвертий рік Сумма
17850 17850 17850 17850 71400
Гарант освітньої програми: Гнитько Олександр Миколайович
Інформація про освітню програму

 2017-2019 рік набору  2020 рік набору