131 Прикладна механіка  /  Роботомеханічні системи та комплекси
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 202
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Баранов Олег Олегович
Інформація про освітню програму

Робототехніка - це область інженерії, яка об'єднує механіку, електроніку, інженерну логістику та інформаційні технології. Ми готуємо фахівців, що займаються розробкою автоматизованих технічних систем (роботів) і створенням робототехнічних комплексів, призначених для автоматизації складних технологічних процесів.

Це одна з новітніх технічних спеціальностей, яка входить в число найбільш затребуваних і перспективних спеціальностей в світі.

Сфера працевлаштування фахівців в області робототехніки:

1 семестр

2 семестр

3 семестр