131 Прикладна механіка  /  Інженерія логістичних систем
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 202
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Бреус Андрій Олександрович
Інформація про освітню програму

Ця спеціальність для тих, хто хоче не просто бути фахівцем з логістики з економічної точки зору, але і мати технічну освіту і знати інженерну складову логістичних процесів.

Вступивши на цю спеціальність, Ви:

1 семестр

2 семестр

3 семестр