131 Прикладна механіка  /  Динаміка і міцність машин
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 102
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Фомичов Петро Олександрович
Інформація про освітню програму

Робота абсолютної більшості оточуючих нас механізмів і машин нерозривно пов'язана з динамічними навантаженнями. Конструктор повинен забезпечити достатню міцність і довговічність машини в умовах дії цих навантажень. Збільшення міцності, жорсткості і довговічності машин, як правило, досягається збільшенням їхньої ваги. Однак збільшення ваги призводить до зниження ефективності і конкурентоспроможності нового виробу. При цьому рівень ефективності та конкурентоспроможності машини обернено пропорційний її вазі. Практично завжди питання стоїть так: забезпечити достатню міцність і довговічність машини при мінімальній вазі конструкції. Весь комплекс виникаючих при цьому проблем і методи їх вирішення становлять зміст навчання за спеціальністю "Динаміка і міцність машин". Особливу важливість мають питання міцності і ваги в авіабудуванні. Розробка і виробництво на Україні легких літаків і вертольотів, необхідність їх сертифікації також вимагає розгортання комплексу робіт в області міцності. Складність вирішення завдань міцності викликала необхідність широкого застосування електронних обчислювальних машин. Практичні розрахунки конструкцій сьогодні немислимі без застосування ЕОМ. Програма навчання даної спеціальності передбачає вміння впевнено працювати з сучасними галузевими та універсальними програмними комплексами в цій області (NASTRAN, COSMOS, ANSYS та ін.).

Фахівці з Динаміки і міцності машин знайдуть роботу в організаціях, що займаються проектуванням та виготовленням будь-яких об'єктів машинобудування від спортивного спорядження до турбін, танків і літаків. Вони затребувані на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві ("ХАЗ"), Київському державному авіаційному заводі "Авіант", Авіаційному науково-технічному комплексі ім. О.К. Антонова (м. Київ), АТ "Мотор-Січ" (м. Запоріжжя), Запорізькому моторобудівному конструкторському бюро "Прогрес", а також на малих підприємствах, що займаються розробкою, виготовленням і сертифікацією авіаційної техніки.

1 семестр

2 семестр

3 семестр