126 Інформаційні системи та технології  /  Розподілені інформаційні системи
Форма навчання Денна
Призначення ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
Тривалість 2р 10міс
Кафедра 302
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Сумма
24000 24000 24000 72000
Гарант освітньої програми: Малєєва Ольга Володимирівна
Інформація про освітню програму

Основним напрямком є вивчення сучасних підходів і технологій створення розподілених інформаційних систем з використанням хмарних технологій, Грід, IoT, Big Data і мультиагентних систем

Напрямки навчання:

Компетенції (знання, вміння, навички) бакалаврів:

Випускники за напрямом підготовки "Розподілені інформаційні системи" можуть працювати:

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр