126 Інформаційні системи та технології  /  Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ
Форма навчання Денна
Призначення ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
Тривалість 2р 10міс
Кафедра 105
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Сумма
24000 24000 24000 72000
Гарант освітньої програми: Крицький Дмитро Миколайович
Інформація про освітню програму

Під час навчання значна увага приділяється вивченню систем ЗD-моделювання, як інженерного (SolidWorks, AutoCAD) так і дизайнерського спрямування (3ds Max, Z Brush, Blender), розроблення роботехнічних систем, систем штучного інтелекту, а також розробка комп'ютерних ігор (Unity, Unreal Engine) та використання технології віртуальної реальності.

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр