124 Системний аналіз  /  Системний аналіз і управління
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 405
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Ніколаєв Олексій Георгійович
Інформація про освітню програму

Системний аналіз - єдина універсальна спеціальність для всіх галузей економіки України.

Основні акценти в підготовці за фахом "Системний аналіз":

Предметні галузі застосування системного аналізу:

1 семестр

2 семестр

3 семестр