НАУ «ХАІ» Слава Україні!

124 Системний аналіз 1 - Системний аналіз і управління(ДіЗ)

Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП бакалавра (випускники шкіл)
Тривалість 3 роки 10 місяців
Кафедра 405

Вартість контракту денної форми

Перший рік Другий рікТретій рікЧетвертий рікСумма
17850 178501785017850 71400

Вартість контракту заочної форми

Перший рік Другий рікТретій рікЧетвертий рікСумма
11400 114001140011400 45600

Гарант освітньої програми

Ніколаєв Олексій Георгійович card

Ніколаєв Олексій Георгійович

д-р. фіз.-мат. наук, професор на кафедрі 405

Інформація про освітню програму

Системний аналіз - єдина універсальна спеціальність для всіх галузей економіки України.

Основні акценти в підготовці за фахом "Системний аналіз":

- математичні методи аналізу систем (аналіз даних, системний аналіз, функціональний аналіз, нелінійний аналіз, статистичні методи аналізу систем, аналіз і прогнозування часових рядів);

- математичні і комп'ютерні методи моделювання систем (моделювання складних систем, моделювання економічних і соціальних процесів, моделювання в логістиці та в управлінні запасами, нечіткі моделі і методи, моделі масового обслуговування, стохастичні моделі економічних процесів);

- сучасні методи програмування та IT - технології: C++ (STL, Win32 API, MFC) , NET (C#, WinForms, WPF, ASP.Net Core, MVC 4), RDBMS (MS Sql, TSQL, MySQL), PHP, JAVA, OOP (Concepts core, Design patterns);

- методи розробки алгоритмів (алгоритми і структури даних, алгоритми і аналіз складності, алгоритми прийняття рішень в складних системах);

- методи управління складними системами (теорія управління, управління стохастичними системами, управління і прогнозування в умовах невизначеності, конфліктно-керовані системи, інформаційні технології та інтегровані системи управління, оптимальне управління);

- методи теорії прийняття рішень (системи і методи прийняття рішень, нечіткі моделі прийняття рішень, методи прийняття рішень в умовах конфлікту, прийняття рішень при багатокритеріального оцінюванні).

Предметні галузі застосування системного аналізу:

- фінансовий аналіз, аналіз тимчасових рядів

- бізнес-моделювання економічних процесів

- логістика і управління запасами

- криптологія та кібербезпека

- розпізнавання образів і штучний інтелект

- системи масового обслуговування

- системи підтримки прийняття рішень

- інформаційні системи проведення рекламних кампаній

- розробка баз даних

- страхування

- соціальні і біосистеми

- обробка зображень

- управління проектами

- проектування інформаційних систем

- пошукові і експертні системи

Навчальні плани 

full 2018 рік набору full 2019 рік набору full 2020 рік набору

full 2021 рік набору