124 Системний аналіз  /  Системний аналіз і управління
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 405
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Ніколаєв Олексій Георгійович
Інформація про освітню програму

Системний аналіз - єдина універсальна спеціальність для всіх галузей економіки України.

Основні акценти в підготовці за фахом "Системний аналіз":

Предметні галузі застосування системного аналізу:

1 семестр

2 семестр

3 семестр