123 Комп'ютерна інженерія  /  Комп'ютерні системи та мережі
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 503
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
27250 13625 40875
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Орєхов Олександр Олександрович
Інформація про освітню програму

Основні дисципліни, що формують кваліфікацію:

План підготовки студентів за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» включає в себе поглиблене вивчення сучасних інформаційних технологій; технологій локальних і корпоративних комп'ютерних мереж (Fast / Gigabit Ethernet, ATM, FDDI, Frame Relay, SONET / SDH, Internet / Intranet), включаючи принципи адміністрування; прикладних протоколів і сервісів INTERNET; сучасних операційних систем (Windows 2008 / XP / 7, Linux, Solaris, FreeBSD), включаючи їх налаштування і адміністрування; CASE-технологій і засобів автоматизованого проектування (ERWin, BPWin, Rational Rouse); розробка WEB-додатків; сучасні мови програмування (С / С ++, С #, PHP, Java) і платформи для розробки додатків (.NET і Java EE).

Фахівці займаються розробкою програмного забезпечення, проектуванням, настроюванням і адмініструванням локальних і корпоративних комп'ютерних мереж і систем.

В рамках спеціальності забезпечується можливість отримання спеціалізації по сучасним і перспективним мережним технологіям:

1 семестр

2 семестр

3 семестр