123 Комп'ютерна інженерія  /  Комп'ютерні системи та мережі
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 503
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
27250 13625 40875
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Орєхов Олександр Олександрович
Інформація про освітню програму

Основні дисципліни, що формують кваліфікацію:

План підготовки студентів за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» включає в себе поглиблене вивчення сучасних інформаційних технологій; технологій локальних і корпоративних комп'ютерних мереж (Fast / Gigabit Ethernet, ATM, FDDI, Frame Relay, SONET / SDH, Internet / Intranet), включаючи принципи адміністрування; прикладних протоколів і сервісів INTERNET; сучасних операційних систем (Windows 2008 / XP / 7, Linux, Solaris, FreeBSD), включаючи їх налаштування і адміністрування; CASE-технологій і засобів автоматизованого проектування (ERWin, BPWin, Rational Rouse); розробка WEB-додатків; сучасні мови програмування (С / С ++, С #, PHP, Java) і платформи для розробки додатків (.NET і Java EE).

Фахівці займаються розробкою програмного забезпечення, проектуванням, настроюванням і адмініструванням локальних і корпоративних комп'ютерних мереж і систем.

В рамках спеціальності забезпечується можливість отримання спеціалізації по сучасним і перспективним мережним технологіям:

1 семестр

2 семестр

3 семестр