НАУ «ХАІ» Слава Україні!

122 Комп'ютерні науки 2 - Комп'ютерні технології в біології та медицині(ДіЗ)

Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
Тривалість 2 роки 10 місяців
Кафедра 502

Вартість контракту денної форми

Перший рік Другий рікТретій рікСумма
29925 2992529925 89775

Вартість контракту заочної форми

Перший рік Другий рікТретій рікСумма
11400 1140011400 34200

Гарант освітньої програми

Довнар Олександр Йосипович card

Довнар Олександр Йосипович

канд. техн. наук, доцент на кафедрі 502

Інформація про освітню програму

В рамках спеціальності 122 «Компьютерні науки» за освітньою програмою «Комп'ютерні технології в біології та медицині» здійснюється підготовка фахівців, які здатні розробляти та впроваджувати новітні технології e-Health, Telehealth, m-Health та Data Mining у сучасних державних та приватних медичних центрах, в штаті комунальних закладів охорони здоров'я, фармакологічних компаніях України та провідних країн Світу, застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи при розробці та супроводі медичних інформаційних систем та технологій підтримки прийняття управлінських рішень. Студенти вивчають сучасні технології та платформи програмування; методи збору, аналізу та консолідації розподіленої інформації; технології проектування, розроблення та забезпечення якості складових різних систем (технічних, інформаційних, організаційних) тощо. Освітня програма включає великий обсяг дисциплін вільного вибору, які дозволяють йому побудувати власну траєкторію навчання і реалізувати свої професійні здібності у таких компаніях, як Samsung, Philips, Siemens, Global Logic тощо.

Навчальні плани

full 2019 рік набору  full 2020 рік набору full 2021 рік набору