НАУ «ХАІ» Слава Україні!

122 Комп'ютерні науки 2 - Комп'ютеризація обробки інформації та управління(Д)

Форма навчання Денна
Призначення ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
Тривалість 2 роки 10 місяців
Кафедра 302

Вартість контракту денної форми

Перший рік Другий рікТретій рікСумма
29925 2992529925 89775

Гарант освітньої програми

Федорович Олег Євгенович card

Федорович Олег Євгенович

д-р. техн. наук, зав.кафедри на кафедрі 302

Інформація про освітню програму

Основними напрямками спеціальності є проектування та розробка інформаційних та інтелектуальних систем, інформаційних технологій із застосуванням методів аналізу і технологій розробки систем на всіх стадіях проектування.

Напрямки навчання:

- основи розробки та архітектура інформаційних систем

- основи баз даних і знань

- комп'ютерні мережі і мережеві технології

- об'єктно-орієнтоване програмування

- алгоритми і структури даних

- програмування з використанням Java, C#

- web-програмування: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP

- технології інтеграції та middleware

- основи управління IT-проектами, Scrum / Agile процеси

Компетенції (знання, вміння, навички) випускників:

- здатність до створення інформаційних систем з використанням мов програмування C++, C#, Java

- здатність до адміністрування баз даних, як реляційних, так і документоорієнтованих (MS SQL, Cache, MySQL, PostgreSQL, MongoDB)

- здатність до розробки web-додатків з використанням HTML5, CSS3, PHP, JavaScript

- здатність до розробки мобільних додатків для Android, iOS, Windows Phone

- здатність до управління IT-проектами

- здатність до тестування програмного забезпечення комп'ютерних систем

Випускники за напрямом підготовки "Комп'ютерні науки" можуть працювати:

- C#/.NET розробник (ви навчитеся розробляти програми на основі платформи Microsoft.NET Framework і мови C#);

- JAVA розробник (ви навчитеся створювати консольні, багатопотокові і веб-додатки на Java);

- FRONT-END розробник (ви навчитеся створювати клієнтську частину web-сайтів з використанням HTML5 & CSS3, JavaScript і jQuery);

- BACK-END розробник (ви навчитеся створювати повноцінні веб-додатки c серверної логікою на основі ASP.NET і ASP.NET MVC);

- Розробник баз даних (ви навчитеся створювати і працювати з різними базами даних з використанням MS SQL, ADO.NET і Entity framework тощо);

- Розробник додатків для мобільних пристроїв (ви освоїте розробку мобільних додатків під платформи Android, iOS, Windows Phone);

- UI розробник (ви навчитеся розробляти віконні і мобільні додатки на основі технології WPF);

- Тестувальник програмного забезпечення (QA engineer) (ви навчитеся писати тест-кейси, тестувати і документувати помилки, використовувати баг-трекінгові системи).

Навчальні плани

full 2018 рік набору full 2019 рік набору  full 2020 рік набору

full 2021 рік набору