122 Комп'ютерні науки  /  Комп'ютеризація обробки інформації та управління
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 302
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
29925 14963 44888
Гарант освітньої програми: Федорович Олег Євгенович
Інформація про освітню програму

Основними напрямками спеціальності є проектування та розробка інформаційних та інтелектуальних систем, інформаційних технологій із застосуванням методів аналізу і технологій розробки систем на всіх стадіях проектування.

Напрямки навчання:

Компетенції (знання, вміння, навички) випускників:

Випускники за напрямом підготовки "Комп'ютерні науки" можуть працювати:

1 семестр

2 семестр

3 семестр