122 Комп'ютерні науки  /  Інформаційні технології проектування
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 105
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
29925 14963 44888
Гарант освітньої програми: Шевель Володимир Вікторович
Інформація про освітню програму

Здійснюється підготовка ІТ-фахівців, яка включає:

1 семестр

2 семестр

3 семестр