122 Комп'ютерні науки  /  Інтелектуальні системи та технології
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 304
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
29925 14963 44888
Гарант освітньої програми: Чухрай Андрій Григорович
Інформація про освітню програму

Інтелектуальні системи і технології включають в себе вивчення підходів, методів і технологій, що використовуються в сучасних інтелектуальних системах, розробку експертних, рекомендаційних, інтелектуальних інформаційно-пошукових, розрахунково-логічних систем Студенти знайомляться з технологіями створення інтелектуальних систем, такими як Prolog, Lisp, безліччю мов програмування (C # /. Net, C ++, Java, HTML / CSS, JavaScript, Assembler), математичними методами аналізу даних, методологіями проектування ПО.

Інформаційні технології вивчають:

В рамках спеціальності йде підготовка фахівців, здатних проектувати, реалізовувати, експлуатувати сучасні інформаційні системи та інформаційні технології (IS / IT).

Крім математичних, природничих і гуманітарних дисциплін Ви будете вивчати такі професійні і спеціальні дисципліни: інформаційні та комунікаційні технології, проектування і створення інформаційних систем, методи обробки інформації та знань, застосування системного аналізу та інформаційний менеджмент, математичне моделювання соціальних і економічних процесів, фінансова та актуарна математика, інформаційні технології управління.

В процесі навчання Ви ознайомитесь з останніми науковими досягненнями в області інформаційних технологій і програмування. Випускники спеціальності - це фахівці широкого профілю. Об'єкти їх досліджень знаходяться в таких областях науки і техніки як: комп'ютерна графіка, розподілені обчислення і комп'ютерні мережі, біомеханіка, моделювання в медицині, прогнозування соціальних процесів.

В рамках професійної та практичної підготовки студенти вивчають дисципліни, спрямовані на використання знань у різних сферах інформаційних технологій, зокрема:

Випускники вміють:

1 семестр

2 семестр

3 семестр