121 Інженерія програмного забезпечення  /  Інженерія програмного забезпечення
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 603
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
27250 13625 40875
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Туркін Ігор Борисович
Інформація про освітню програму

Магістр за цією спеціальністю буде знати:

У європейській системі організації праці випускники аналогічних спеціальностей займають посади:

В умовах українського ринку праці типовими посадами випускника крім вище зазначених є:

Магістр може керувати роботами, пов'язаними з:

1 семестр

2 семестр

3 семестр