121 Інженерія програмного забезпечення  /  Інженерія програмного забезпечення
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 603
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
27250 13625 40875
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Туркін Ігор Борисович
Інформація про освітню програму

Магістр за цією спеціальністю буде знати:

У європейській системі організації праці випускники аналогічних спеціальностей займають посади:

В умовах українського ринку праці типовими посадами випускника крім вище зазначених є:

Магістр може керувати роботами, пов'язаними з:

1 семестр

2 семестр

3 семестр