103 Науки про Землю  /  Космічний моніторинг Землі
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
Тривалість 2 роки 10 місяців
Кафедра 407
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Сумма
17850 17850 17850 53550
Гарант освітньої програми: Бутенко Ольга Станіславівна
Інформація про освітню програму

Студенти під час навчання працюють з сучасними обчислювальними системами і геодезичним обладнанням, використовуючи ліцензійне програмне забезпечення провідних світових виробників.

Протягом усіх курсів навчання поглиблено вивчаються професійно-орієнтовані Іноземні мови.

Студенти беруть участь в науково-дослідних проектах.

Є можливість продовження навчання в магістратурі та отримання кваліфікації «Інженер-геоінформатики»;

Співпраця з "ESRI Europe", "ECCOM Co", "HERE maps", "ScanEx", "Leica Geosystems Geospatial Imaging", Інститут проблем національної безпеки, інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі.

Освоєння бази:

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр