103 Науки про Землю  /  Космічний моніторинг Землі
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 407
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Бутенко Ольга Станіславівна
Інформація про освітню програму

Студенти під час навчання працюють з сучасними обчислювальними системами і геодезичним обладнанням, використовуючи ліцензійне програмне забезпечення провідних світових виробників.

Протягом усіх курсів навчання поглиблено вивчаються професійно-орієнтовані Іноземні мови.

студенти беруть участь в науково-дослідних проектах.

Є можливість продовження навчання в аспірантурі (отримання міжнародного ступеня Ph. D.).

Співпраця з "ESRI Europe", "ECCOM Co", "HERE maps", "ScanEx", "Leica Geosystems Geospatial Imaging", Інститут проблем національної безпеки, інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі.

Освоєння бази:

1 семестр

2 семестр

3 семестр