103 Науки про Землю  /  Космічний моніторинг Землі
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП бакалавра (випускники шкіл)
Тривалість 3 роки 10 місяців
Кафедра 407
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Четвертий рік Сумма
17850 17850 17850 17850 71400
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Четвертий рік Сумма
11400 11400 11400 11400 45600
Гарант освітньої програми: Бутенко Ольга Станіславівна
Інформація про освітню програму

Студенти під час навчання працюють з сучасними обчислювальними системами і геодезичним обладнанням, використовуючи ліцензійне програмне забезпечення провідних світових виробників.

Протягом усіх курсів навчання поглиблено вивчаються професійно-орієнтовані Іноземні мови.

Студенти беруть участь в науково-дослідних проектах.

Є можливість продовження навчання в магістратурі та отримання кваліфікації «Інженер-геоінформатики»;

Співпраця з "ESRI Europe", "ECCOM Co", "HERE maps", "ScanEx", "Leica Geosystems Geospatial Imaging", Інститут проблем національної безпеки, інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі.

Освоєння бази:

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр