103 Науки про Землю  /  Космічний моніторинг Землі
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 407
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Бутенко Ольга Станіславівна
Інформація про освітню програму

Студенти під час навчання працюють з сучасними обчислювальними системами і геодезичним обладнанням, використовуючи ліцензійне програмне забезпечення провідних світових виробників.

Протягом усіх курсів навчання поглиблено вивчаються професійно-орієнтовані Іноземні мови.

студенти беруть участь в науково-дослідних проектах.

Є можливість продовження навчання в аспірантурі (отримання міжнародного ступеня Ph. D.).

Співпраця з "ESRI Europe", "ECCOM Co", "HERE maps", "ScanEx", "Leica Geosystems Geospatial Imaging", Інститут проблем національної безпеки, інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі.

Освоєння бази:

1 семестр

2 семестр

3 семестр