101 Екологія  /  Екологія та охорона навколишнього середовища
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 106
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Бетін Олександр Володимирович
Інформація про освітню програму

Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людиною і природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети. Цей процес супроводжується вичерпанням природних ресурсів і різким погіршенням якості навколишнього середовища, що загрожує подальшому розвитку цивілізації на Землі. Тому вдосконалення природокористування та екологічна обґрунтованість господарської діяльності є нагальною і невідкладним завданням світового співтовариства.

Основні проблеми промислової екології в нашій країні пов'язані з наступними чинниками:

У повній мірі це можна віднести і до аерокосмічному напрямку економіки Україні.

Виникає необхідність у підготовці фахівців, що володіють знаннями, що об'єднують в собі екологію, технологію і безпеку. Такі фахівці необхідні на всіх етапах життя будь-якого виробу - при проектуванні, розробці технології виробництва, експлуатації та утилізації вироби по закінченню терміну служби.

В цілому можна виділити чотири напрямки діяльності випускників за спеціальністю:

Фундаментальний рівень підготовки, володіння інформаційними технологіями, відповідність диплома ХАІ європейському і американському стандартам забезпечують випускникам кафедри успішну роботу на провідних підприємствах аерокосмічного і машинобудівного профілю Україні і в державах ближнього і далекого зарубіжжя.

1 семестр

2 семсетр

3 семестр